Ako niste primili izračun konverzije

0

Ako niste primili izračun konverzije, javite se banci

Hrvatska udruga banaka poziva građane koji nisu potvrdili primitak izračuna konverzije kredita, da se jave svojim bankama.

Hrvatska udruga banaka poslala je priopćenje u kojemu je pozvala klijente, koji nisu potvrdili primitak izračuna konverzije kredita, da se jave svojim bankama kako bi se u propisanom roku mogli očitovati o prihvatu konverzije.

Na inicijativu banaka koje sudjeluju u postupku prinudne konverzije kredita denominiranih u kunama s valutnom klauzulom u CHF i kredita denominiranih u CHF, Hrvatska udruga banaka poziva klijente odnosnih banaka koji još uvijek iz bilo kojeg razloga na svojoj strani nisu potvrdili primitak preporučene pošiljke s propisanim izračunom konverzije da se jave svojoj banci radi urednog preuzimanja odnosne dokumentacije, kako bi u propisanom roku mogli odlučiti o prihvatu konverzije.

Banke skreću pažnju klijentima koji još nisu uredno potvrdili primitak izračuna konverzije da su one na temelju mjerodavnog propisa, najkasnije do 30. ožujka 2016., dužne izvijestiti Ministarstvo financija RH o konačnim rezultatima provedbe konverzije, uključujući i podatke o broju potrošača koji su prihvatili, odnosno o broju potrošača koji nisu prihvatili konverziju.

Izvor:

Podjeli

Komentiraj