Dva natječaja za posao – Knjižnica Drenovci

0

Općinska narodna knjižnica Drenovci raspisuje natječaj za:

  • prijem u radni odnos na određeno vrijeme (s mogućnošću produženja), puno radno vrijeme na radno mjesto knjižničara – 1 izvršitelj/icaDETALJNIJE
  • prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom na radno mjesto spremačica – dostavljačica – 1 izvršitelj/icaDETALJNIJE

Natječaj traje 8 dana od dana objave.
Prijave se podnose na adresu: Općinska narodna knjižnica Drenovci, Braće Radić 2, 32257 Drenovci, s naznakom «za natječaj».

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Knjižničar:

Uvjeti:
– završen preddiplomski sveučilišni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti s najmanje 30 ECTS bodova iz programa knjižničarskog usmjerenja, ili završen drugi preddiplomski studij, odnosno studij kojim je stečena viša stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
– položen stručni ispit za knjižničara
– poznavanje jednog svjetskog jezika
– osnovna računalna pismenost
– komunikacijske vještine u odnosu s korisnicima i suradnicima.
– Položen vozački ispit „B“ kategorije

Specifični uvjeti rada: rad u smjenama i timski rad.
Probni rad 3 (tri) mjeseca.
Poslovi i zadaci se obavljaju u punom radnom vremenu i to u Drenovcima, te Ograncima u Račinovcima i Rajevu Selu.

Uz prijavu na natječaj pristupnici/e dužni su priložiti:
– Životopis
– Dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome)
– Dokaz o položenom stručnom ispitu (preslika uvjerenja)
– Domovnicu
– Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 30 dana)
– Preslika vozačke dozvole
– Preslika osobne iskaznice


Spremačica – dostavljačica:

Uvjeti:
– osnovna škola
– vozačka dozvola „B“ kategorije

Probni rad 3 (tri) mjeseca.
Poslovi i zadaci se obavljaju u središnjem odjelu, te u knjižničnim ograncima sukladno rasporedu koji utvrđuje ravnatelj.

Uz prijavu na natječaj pristupnici/e dužni su priložiti:
– Životopis
– Dokaz o stečenoj stručnoj spremi
– Domovnicu
– Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 30 dana)
– Presliku osobne iskaznice
– Presliku vozačke dozvole

knjiznica-drenovci.hr

Podjeli

Komentiraj