EU plaća stočarima da smanje proizvodnju

0

Europska komisija donijela je Uredbu (2016/1612) kojom se provodi jedan od instrumenata Europske politike u sektoru mlijeka zbog iznimno teškog stanja u sektoru mlijeka. Potpora Unije osigurana je za prihvatljive podnositelje zahtjeva koji smanje svoje isporuke kravljeg mlijeka za razdoblje od tri mjeseca u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine, pod uvjetima utvrđenima Uredbom.

Europska komisija donijela je Uredbu kojom se provodi jedan od instrumenata Europske politike u sektoru mlijeka zbog iznimno teškog stanja u sektoru mlijeka.

Potpora se dodjeljuje na temelju podnesenog zahtjeva, a minimalna količina smanjenja isporuke kravljeg mlijeka je 1.500 kg. Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su proizvođači mlijeka koji su kravlje mlijeko isporučili prvim otkupljivačima u srpnju 2016.
Potpora iznosi 14 EUR/100 kg kravljeg mlijeka za količinu koja odgovara razlici između kravljeg mlijeka isporučenog tijekom referentnog razdoblja i kravljeg mlijeka isporučenog tijekom razdoblja smanjenja.

Pripaziti pri prijavi količina

Proizvođači mlijeka sami odlučuju o količini smanjenja koja se kreće između najmanje 1.500 kg i najviše 50% isporuke iz referentnog razdoblja, ali moraju paziti pri prijavi količina jer u slučaju da je smanjenje veće od odobrenog potpora se dodjeljuje samo na onu količinu koja je odobrena, a ukoliko je smanjenje bilo manje od odobrenog, isplata se smanjuje primjenom koeficijenata smanjenja kako je propisano Uredbom.

Rokovi za podnošenje zahtjeva su do:

  • 21. rujna 2016., 12:00 sati za prvo razdoblje smanjenja (listopad, studeni i prosinac 2016.)
  • 12. listopada 2016., 12:00 sati za drugo razdoblje smanjenja (studeni/prosinac 2016. i siječanj 2017.)
  • 9. studenoga 2016., 12:00 sati za treće razdoblje smanjenja (prosinac 2016. i siječanj/veljača 2017.)
  • 7. prosinca 2016., 12:00 sati za četvrto razdoblje smanjenja (siječanj, veljača i ožujak 2017.)

Detalje i potrebnu dokumentaciju možete pronaći ispod teksta i ovdje.

Agroklub.com

Podjeli

Komentiraj