Hoće li novi pravilnici ići na ruku OPG-ovima?

0

Ministarstvo poljoprivrede je poučeno lošim iskustvima prvih natječaja za tip operacija 4.1.1. i 4.2.1. Mjere 4Programa ruralnog razvoja pristupilo opsežnoj analizi provedbenih propisa Programa.

Rezultat te analize je Nacrt Pravilnika o provedbi mjere M04 Ulaganja u fizičku imovinu, podmjere 4.1.Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. i podmjere 4.2. Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda koji su trenutno u fazi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.

Novosti predložene nacrtima pravilnika o provedbi mjere M04 Ulaganja u fizičku imovinu!

U odnosu na stari Pravilnik za provedbu 4.1.1., prijedlog novog Pravilnika sadrži niz novih i izmijenjenih odredbi sa svrhom pravednijeg i transparentnijeg povlačenja sredstava i ispunjenja ciljeva Programa, kojima novac želimo usmjeriti u ruralni prostor, odnosno ulaganje u poljoprivredu i proizvodnju hrane. Pri tome se želi postići rast i razvoj malih i srednjih poljoprivrednih gospodarstava i jačanje njihove uloge u lancu hrane. Nije u skladu s ciljevima Programa da mali broj velikih subjekata povuče glavninu sredstava.

Stoga je bilo nužno Pravilnikom definirati način provedbe koji će omogućiti pravične uvjete sudjelovanja na natječajima proizvođačima različitih kapaciteta proizvodnje, javljaju iz Ministarstva.

Maksimalni intenzitet potpore 70%

U pogledu intenziteta potpore predloženo je da maksimalni intenzitet kombinirane potpore može biti do 70%za razliku od starog Pravilnika koji je omogućavao do 90% sufinanciranja i špekulativna ulaganja.

Milijun eura po projektu!

Najviša vrijednost javne potpore ne može iznositi više od 1.000.000 eura po projektu (umjesto 2 odnosno 3 milijuna eura za prioritetne sektore – voće i povrće, stočarstvo uključujući peradarstvo kako je bilo regulirano starim Pravilnikom).

300 tisuća eura za poljoprivrednu mehanizaciju

Najviša vrijednost odobrene javne potpore po projektu za ulaganja isključivo u kupnju nove poljoprivredne mehanizacije i opreme, te gospodarskih vozila može iznositi 300.000 eura umjesto do sada mogućih 1 milijun eura.

Milijun eura za zajedničke projekte

Zajednički projekti omogućeni su isključivo za mikro i mala poduzeća dok je stari Pravilnik omogućavao isto za sve oblike i sektore, a najviša vrijednost odobrene javne potpore ne može iznositi više od 1.000.000 eura(do sada 5 milijuna eura).

Zajednički projekti mogu biti realizirani samo za dio prihvatljivih ulaganja i to onih kod kojih zajedničko ulaganje i ima smisla (skladišta, hladnjače i prostori za doradu proizvoda, zajedničko korištenje strojeva i opreme i sl.)

Svi korisnici zajedničkog projekta moraju udovoljiti propisanim uvjetima ovog Pravilnika što do sada nije bio uvjet, a korisnik zajedničkog projekta ne može samostalno podnijeti Zahtjev za potporu na istom natječaju što je također bilo dozvoljeno starim Pravilnikom.

Prijedlogom Pravilnika povezana društva smatraju se jednim korisnikom te isti može podnijeti jedan zahtjev za potporu po natječaju. Do sada su sva povezana poduzeća mogla podnijeti Zahtjev za potporu.

Mladim poljoprivrednicima do 70% potpore

Mladi poljoprivrednik može ostvariti do naviše 70% od propisane najviše vrijednost odobrene javne potpore po projektu što do sada nije bilo ograničeno.

Da bi ostvario uvjet prihvatljivosti korisnik mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana prije podnošenja zahtjeva za potporu sukladno Zakonu o poljoprivredi.

Cilj podmjere 4.2 ulaganje u preradu i zapošljavanje

Cilj Podmjere 4.2. Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda je omogućiti povećanje vrijednosti proizvoda iz primarne poljoprivredne proizvodnje, kako za primarne poljoprivredne proizvođače, tako i za one kojima je prerada poljoprivrednih proizvoda isključiva djelatnost. Podmjera pridonosi i povećanju konkurentnosti hrvatskih proizvoda i rastu zapošljavanja u ruralnom području. Nadalje, omogućava modernizaciju postojećih prerađivačkih kapaciteta, kao i uvođenje inovativnih praksi uprerađivačke kapacitete i investicije usmjerene na energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša.

Također ulaganjem u izgradnju objekata za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora koja će se koristiti za preradu hrane doprinosi povećanju učinkovitog korištenja energije te pomaže opskrbu i uporabu energije iz nusprodukata obnovljivih izvora.

Prijedlogom Pravilnika dodane su preciznije definicije nepravilnosti, sumnje na prijevaru, povezanih društava, javnih rashoda i sl., a jasnije su definirani i korisnici.

Kombinirane potpore veće za proizvođačke organizacije

Maksimalni intenzitet kombinirane potpore može biti do 50%, odnosno 70%, ali samo za proizvođačke organizacije. Povezana poduzeća smatraju se jednim korisnikom te isti može podnijeti jedan zahtjev za potporu (do sada su sva povezana poduzeća mogla podnijeti Zahtjev za potporu).

Najviša vrijednost javne potpore ne može iznositi više od 2.000.000 eura po projektu dok je do sada bilo moguće ostvariti 3, odnosno 5 milijuna eura za prioritetne sektore mesa i mlijeka. Korisnik mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednika ili registriran za djelatnost prerade najmanje godinu dana prije podnošenja zahtjeva za potporu što do sada nije bilo propisano.

Korisnici u poteškoćama nisu prihvatljivi korisnici, a to su svi oni u postupku predstečajne nagodbe, stečaja ili likvidaciji sukladno Smjernicama o državnim potporama za sanaciju i restrukturiranje nefinancijskih poduzetnika u teškoćama (2014/C 249/01, 31.7.2014.)

Što su tražili HGK i HUP?

Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska udruga poslodavaca sudjelovali su u radu Povjerenstva za izradu prijedloga ovih Pravilnika. U dostavljenim prijedlozima tražili su:

  • 4.1. ograničenje intenziteta potpore na 50%, uz moguća dodatna povećanja intenziteta potpore za 10% u posebnim slučajevima i sveukupno ograničenje od 70% (usvojeno povećanje za dodatnih 20 bodova za mlade poljoprivrednike, zajedničke projekte, ulaganja u planinska područja i područja s posebnim ograničenjima i dr. )
  • 4.2. ograničenje intenziteta potpore na 50% (intenzitet potpore 70%)
  • 4.1. maksimalni intenzitet potpore za prioritetne sektore 3 milijuna Eura, za ostale sektore 2 milijuna eura, a za mehanizaciju 300.000 eura (usvojeno ograničenje za mehanizaciju)
  • 4.2. maksimalni intenzitet potpore za prioritetne sektore 5 milijuna eura, a za ostale 3 milijuna eura
  • 4.1. povezana poduzeća mogu se javiti s više projekata na jednom natječaju, no zbirna potpora na jednom natječaju limitirana na 5 milijuna eura po natječaju (Ministarstvo ostaje pri prijedlogu da se povezana poduzeća kako su definirana Uredbom Komisije (EU) br. 651/2014 i/ili Uredbom Komisije (EU) br. 702/2014 smatraju istim korisnikom te se na natječaju za istu operaciju može podnijeti samo jedan (1) Zahtjev za potporu po korisniku)
  • 4.2. povezana poduzeća mogu se javiti s više projekata na jednom natječaju, no zbirna potpora na jednom natječaju limitirana na 8 milijuna eura po natječaju (Ministarstvo ostaje pri prijedlogu da se povezana poduzeća kako su definirana Uredbom Komisije (EU) br. 651/2014 i/ili Uredbom Komisije (EU) br. 702/2014 smatraju istim korisnikom te se na natječaju za istu operaciju može podnijeti samo jedan (1) Zahtjev za potporu po korisniku)

U intenzivnim razgovorima na sjednicama Povjerenstva, ali i na sastancima na razini Kabineta, Ministarstvo je saslušalo argumente HUP-a i HGK te se o njima i pismeno očitovalo.

Nadalje, Ministarstvo je saslušalo i argumente drugih dionika ruralnog prostora koji sudjeluju u ovom procesu te je u javnu raspravu poslalo rješenje koje održava potrebe hrvatske poljoprivrede.

Javna rasprava traje do 10. listopada stoga pozivamo sve zainteresirane strane da putem e-savjetovanja dostave svoje prijedloge i komentare kako bi konačan propis bio što kvalitetniji, što bliži ispunjenu ciljeva Programa ruralnog razvoja i kako bi se sredstva koja su nam na raspolaganju iskoristila na najbolji mogući način uz poštivanje svih nacionalnih i EU pravila, javljaju iz Ministarstva.

Agroklub

Podjeli

Komentiraj