Izjava župana Bože Galića na medijske objave o presudi

0

Župan Božo Galić se oglasio na medijske objave o nepravomoćnoj presudi u kojima su iznesene netočne informacije.

„Nisam bio stranka u postupku niti sam mogao donijeti Odluku o proglašenju katastrofe koju po tadašnjem Zakonu donosi Vlada RH“

Prije svega važno je napomenuti kako je župan Galić učinio sve što je bilo u njegovoj nadležnosti, a sukladno Planu zaštite i spašavanja i Planu civilne zaštite. Smatramo kako je presuda ( koju nismo zaprimili ) donesena na potpuno pogrešno shvaćenom činjeničnom stanju.

Odluku o proglašenju katastrofe prema tada važećem Zakonu o zaštiti i spašavanju (čl.4. stavak 1 Zakona o zaštiti i spašavanju) donosi isključivo Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Ravnatelja Državne uprave za zaštitu i spašavanje( tadašnji ravnatelj Jadran Perinić), a nikako župan kako je pogrešno obrazložila sutkinja ( u tekstu koji smo vidjeli na portalu telegram.hr, a o istoj nismo upoznati).

Odluku je Vlada RH donijela tek 20. svibnja 2014. godine.

Nadalje župan Galić je 16. svibnja 2014. godine na izvanrednom sastanku s predstavnicima Hrvatski voda tražio relevantne podatke o kretanju vodostaja i preporukama ali nije dobio precizne prognoze. Do župana su došli usmeni nalozi za proglašenje evakuacije na što je on odgovorio, kako to traži napismeno jer bi u protivnome moglo doći do panike. Na kraju je zaključeno da će se takva Odluka i donijeti na pismeni zahtjev iz Hrvatskih voda koji na kraju župan nije dobio.

S obzirom na kretanje vodostaja župan je donio 16. svibnja Odluku o proglašenju neposredne prijetnje za područje grada Županje i općina Štitar, Bošnjaci, Drenovci, Vrbanja i Gunja na temelju Rješenja Hrvatskih voda o uvođenju izvanrednih mjera od poplava na sektoru D donesenih 16. svibnja u 13,00 sati.

Slijedom te Odluke donesena je 16. Svibnja 2014. Odluka o proglašenju izvanrednog stanja za područje Grada Županje i općina Štitar, Bošnjaci, Drenovci, Vrbanja i Gunja.

Nadalje s obzirom na pogoršanje stanja na terenu i rast vodostaja župan je donio Odluku o pripremi za eventualno zbrinjavanje i sklanjanje ugroženog stanovništva prema prioritetima (trudnice, majke s djecom do 7 godina, djeca do 15. godina, bolesne, nemoćne i osobe s posebnim potrebama, žene preko 60 godina, muškarci preko 65 godina).

Također treba napomenuti da su 17. svibnja upućeni autobusi Poleta i Čazmatransa u ugroženo područje i već oko 14 sati su bili na lokacijama ali stanovništvo je odbijalo otići.

Nakon puknuća nasipa preostalo je donijeti Odluku o evakuaciji i zbrinjavanju za općinu Drenovci i općinu Gunja i preventivno za općine Bošnjaci i Vrbanja.

IZJAVA ŽUPANA BOŽE GALIĆA:

„Nisam bio stranka u postupku niti sam vidio nepravomoćnu presudu te nisam bio u mogućnosti izložiti svoje stavove, dokaze i mišljenja.

Odluku o proglašenju katastrofe nisam mogao donijeti ja, kao župan, jer Odluku donosi Vlada RH, sukladno tadašnjem Zakonu o zaštiti i spašavanju, čl.4. stavak 1. Odluku je Vlada RH donijela tek 20.svibnja 2014.

Odluka o pripremi za eventualno zbrinjavanje i sklanjanje ugroženog stanovništva donio sam 17.05.2014. u 12,28 sati, a ona je donesena prije puknuća nasipa koji se dogodio u 14,47 sati u Račinovcima te u 15,10 sati u Rajevom Selu.

Na lokacije predviđene Planovima zaštite i spašavanja i Planovima civilne zaštite općina koje je trebalo evakuirati, bio je osiguran dovoljan broj autobusa u 14,10 sati.

Stanovništvo je odbijalo evakuaciju što mogu posvjedočiti načelnici Općina.

Budući mi je objavom netočnih navoda od strane medija, povrijeđeno pravo osobnosti te ću od medija zatražiti ispravak netočnih informacija i ispriku, te iskoristiti sva daljnja zakonska prava koja su mi na raspolaganju.“

VUSZ.hr

Odluka o pripremi za eventualno zbrinjavanje i sklanjanje ugroženog stanovništva

Podjeli

Komentiraj