Općina Drenovci želi graditi starački dom

0

Kapacitet će biti od 80 do 100 korisnika, nalazit će se u blizini zdravstvene ambulante u Drenovcima, očekuje se i pomoć države!

Zbog sve većeg broja staračkih i samačkih kućanstava, a i na temelju iskustva tijekom provedbe programa Zaželi i potreba brojnih korisnika kojima treba pomoć u svakodnevnom životu, Općina Drenovci odlučila je graditi starački dom.

Brojni su mladi, ali i cijele obitelji, u potrazi za boljim životom, proteklih godina napustili Cvelferiju i otišli trbuhom za kruhom, posebice nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju i otvaranja granica i tržišta rada. A katastrofalne poplave, koje su u svibnju 2014. poharale to prometno izolirano i sustavno zapostavljeno područje, dodatno su potaknule iseljavanje. U selima ostaje staračka populacija i ljudi o kojima nema tko brinuti i sve je veća potreba za smještajem u starački dom kako bi pobjegli od samoće i “treću dob” proveli uz potrebnu njegu. Kapaciteti javnih domova u Vukovarsko-srijemskoj županiji odavno su premašeni, liste čekanja su duge, a kandidati za smještaj u takvim ustanovama moraju čekati godinama da budu primljeni.

Svjesni te činjenice, u Općini Drenovci odlučili su krenuti u gradnju doma za stare i nemoćne. Načelnik Jakša Šestić najavljuje izradu projektne dokumentacije, uz sufinanciranje Vukovarsko-srijemske županije, o čemu je proteklog četvrtka razgovarao i sa županom Božom Galićem, jer je riječ o popriličnom trošku. A nakon ishođenja građevinske dozvole projekt će kandidirati prema EU fondovima.

Prepoznati potrebe

– Namjera nam je sagraditi starački dom kapaciteta od 80 do 100 korisnika i već dugo razmišljamo o tome. Ovome području, gdje je većinom staračko stanovništvo, takva je ustanova od iznimnog značenja jer kada dođu u određenu fazu da se više ne mogu brinuti sami za sebe, stari i nemoćni ljudi negdje moraju naći smještaj i ta će potreba biti sve veća – upozorava Šestić. Dodaje da će u razgovoru s Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, kao i s Vukovarsko-srijemskom županijom, tražiti da se uključe u financiranje rada staračkog doma, odnosno smještaja korisnika, s obzirom na marku siromaštva i vrlo lošu socijalnu sliku na tome području.

– Za to ćemo se maksimalno zauzeti i smatram da bi država trebala prepoznati potrebe ovog graničnog područja i njegovih stanovnika, a hoćemo li u tome uspjeti ili ne, vidjet ćemo, vrijeme je pred nama – kaže načelnik Jakša Šestić. To više što, kako napominje, na području Cvelferije nema takve ustanove, osim nešto malo obiteljskog smještaja. Ni u županjskoj Posavini, općenito, nema staračkog doma koji je u nadležnosti županije, odnosno države, kao što ga, primjerice, imaju Vinkovci, Vukovar, Ilok i Nuštar. U detaljnom planu Drenovaca već je predviđena lokacija za gradnju staračkog doma, koji će se nalaziti u blizini zdravstvene ambulante.

Prijevoz za starije

Općina Drenovci nositelj je projekta “Razvoj socijalnih usluga za starije osobe u Općini Drenovci”, koji je počeo u srpnju i trajat će 24 mjeseca. Jučer je održana uvodna konferencija (na snimci). Projekt je u 100-postotnom iznosu financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda, preko Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a ukupna mu je vrijednost 1.351.531 kuna. Partner je Lokalna akcijska grupa Šumanovci. Projektom se želi razviti mreža dostupnih usluga na području Općine Drenovci kako bi starije osobe ostvarile pravo na život u zajednici budući da u procesu starenja nepovratno gube velik dio sposobnosti te im je kvalitetan život nemoguć bez pomoći društva. Navedeno će se postići predviđenim aktivnostima, uz unapređenje njihove uključenosti u društvo.

– Jedan je od ciljeva projekta pružiti usluge prijevoza i pratnje starijim osobama kako bi mogle obavljati neophodne poslove izvan vlastitog doma. To su, primjerice, odlazak u bolnicu, liječniku, u crkvu, trgovinu i slično – pojašnjava voditeljica projekta Michelle Babijanski.


Socijalne usluge za 300 korisnika

Ciljana je skupina projekta razvoja socijalnih usluga za starije osobe u Općini Drenovci 200 osoba u dobi od navršenih 65 godina i više, te 100 članova obitelji/udomiteljskih obitelji starijih osoba. Namjera je, pojašnjava voditeljica projekta, navedenoj ciljanoj skupini unaprijediti kvalitetu života, zadovoljiti njihove osnovne životne i socijalne potrebe i uključiti ih u društvo. Nabavljeno je kombi-vozilo i zaposlena su četiri nova zaposlenika koja će provoditi projekt. Njime je također predviđena nabava IT opreme i ortopedskih pomagala.


Marija Lešić Omerović

Podjeli

Comments are closed.