Ostvarivanje prava na plaćanja za površine zasijane sojom

0

Poljoprivredni proizvođači, iako je sezona jesenskih radova na oranicama u punom jeku – nemojte zanemariti niti administrativne poslove! Još samo 6 radnih dana za predaju dokumenata.

Poljoprivredni proizvođači, iako je sezona jesenskih radova na oranicama u punom jeku – nemojte zanemariti niti administrativne poslove! Još samo 6 radnih dana za predaju dokumenata!

Podsjećamo da će, sukladno Pravilniku o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2017. godinu, korisnik potpora ostvariti potporu za prihvatljive površine pod sojom na kojoj je soja proizvedena od certificiranog sjemena genetski nemodificirane soje. Korisnik potpora u poljoprivredi dužan je regionalnom uredu Agencije za plaćanja dostaviti do 15. listopada 2017. godine sljedeće dokaze:

  • kopiju računa o plaćenom komercijalnom sjemenu kojeg koristi te godine ili drugi dokument kojim se može dokazati porijeklo i količina sjemena i
  • certifikat s vreće kojeg će mu Agencija za plaćanja nakon poništavanja vratiti ili certifikat o sjemenu uz otpremnicu Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo.

Korisnik će ostvariti izravna plaćanja za prihvatljive površine pod sojom (osnovno plaćanje, zeleno plaćanje, PVP za krmne proteinske usjeve) na kojoj je soja proizvedena od certificiranog sjemena genetski nemodificirane soje u količini od najmanje 80 kg/ha prijavljene površine soje.

Za ostvarivanje prava na proizvodno vezanu potporu, u odnosu na prošlu godinu smanjen je kriterij držanja barem 4 uvjetna grla na poljoprivrednom gospodarstvu po prihvatljivom hektaru soje, na obvezu držanja barem 2 uvjetna grla po prihvatljivom hektaru soje pri čemu se kao osnovica za izračun uvjetnih grla uzima prosječno godišnje stanje grla upisanih u JRDŽ, Središnji popis matičnih grla i Središnji popis matičnih jata svakog prvog dana u mjesecu u godini u kojoj se podnosi jedinstveni zahtjev.

Autorica: mr. sc. Tatjana Međimurec

Agroklub.com

Podjeli

Komentiraj