Privukli više od 55 milijuna kuna

0

Veliko značenje i ulogu u poticanju razvoja i poboljšanja životnih uvjeta lokalne zajednice i krajnjih korisnika u županjskoj Posavini privlačenjem sredstava izradom i kandidiranjem projekata ima Lokalna agencija za razvoj Vjeverica d.o.o. Drenovci.

Poduzetnički inkubator

Osnovana je krajem 2011. godine kao lokalna potporna infrastruktura specijalizirana za razvoj poduzetništva, ruralni razvoj, pripremu i provedbu EU i nacionalnih projekata te privlačenje investitora i unapređenje investicijske klime. Brojne aktivnosti vezane su i uz uspostavljanje suradnje i provođenje programa s međunarodnim i stranim financijskim ustanovama za poticanje poduzetništva, konzultantsku poduku za upravljanje i financiranje inovacija i novih tehnologija…

Do sada je ugovoreno viš od 55 milijuna kuna vrijednosti projekata koje je izradila Vjeverica, a uspješan tim predvodi direktorica Ana Cvitković-Komesarović, magistra ekonomskih znanosti s dugogodišnjim iskustvom u pripremi i provedbi brojnih nacionalnih i europskih projekata. Među najznačajnijima je i Poljoprivredni poduzetnički inkubator Drenovci, vrijedan oko 12,5 milijuna kuna, od čega je 99 posto sufinancirano iz EU sredstava. Riječ je o jedinstvenom projektu u ruralnoj sredini, gdje proizvođači uz pokriće minimalnih režijskih troškova na raspolaganju imaju postrojenja u kojima mogu prerađivati vlastite poljoprivredne proizvode te ih uz pomoć stručnih službi plasirati na tržište. Brojni su projekti posljednjih mjeseci predstavljeni i u Županji. Taj je grad prvi u Hrvatskoj izradio i predao projekt za program Zaželi, a potom slijede općine Bošnjaci i Drenovci, za koje se također pobrinula Vjeverica. Županja je na vrijeme imala pripremljenu projektnu dokumentaciju za gradnju i opremanje reciklažnog dvorišta i među prvih je deset gradova u Hrvatskoj koji su uspjeli dobiti nepovratna europska sredstva u najvećem postotku. Županja i osam općina u županjskoj Posavini ušle su i u projekt razvoja širokopojasnog interneta. A nova telekomunikacijska infrastruktura planira se staviti i u funkciju gospodarskog razvoja i biti preduvjet za realizaciju daljnjih projekata. Jedan od njih je i Smart City Županja.

Sve traženiji

Usluge Agencije za razvoj sve su traženije, a rezultati rada mladih i stručnih zaposlenika Vjeverice koji znaju kako u županjsku Posavinu privući europska sredstva itekako su vidljivi.

Uz direktoricu Anu Cvitković-Komesarović tu su Katarina Damjanović, dipl. oec., voditeljica Odjela za pripremu i provedbu projekata i lokalni razvoj; Ružica Krpan, mag. oec., voditeljica Odsjeka za financije i računovodstvo (trenutno na rodiljnom dopustu); Tomislav Lešić, bacc. oec., voditelj Odjela za lokalni razvoj, i Matej Brnić, bacc. agr., voditelj Agrobiznis inovacijsko-edukacijskog centra (ABIEC) u Agenciji Vjeverica.

U 2017. godini ukupno je ugovoreno 25.431.286,05 kuna projekata, od čega 12.148.849,49 kuna na području grada Županje, 10.293.279,96 kuna na području općine Drenovci i 2.989.156,60 kuna na području općine Bošnjaci. Jedan od značajnijih projekata je Cesta zlatne niti vrijedan 1.874.901 kunu, od čega su 1.183.624 kune nepovratna europska sredstva. Odobren je u okviru EU fonda za regionalni razvoj.

Uz Općinu Drenovce, kao prijavitelja partneri su TZ grada Županje, općine Bošnjaci i Vrbanja te Grad Županja. Projekt obnavlja kulturnu baštinu i uspostavlja novu turističku infrastrukturu koja omogućuje cjelovito oblikovanje i pozicioniranje turističke destinacije.

– Partneri su nam i župe iz Bošnjaka, Drenovaca, Račinovaca i Soljana, čije su crkve zaštićena kulturna baština. Financirat će se projektna dokumentacija za njihovo saniranje i uređenje. Na području spomenutih općina i grada Županje izrada projektne dokumentacije je za prateće turističke objekte radi privlačenja gostiju. Cilj nam je dovesti turiste koji ovdje doista imaju što vidjeti i gdje potrošiti svoj novac. I da se na ovom području ostvaruje lokalni dohodak iz turizma – pojašnjava voditeljica projekta Cvitković-Komesarović.

Pomažu i poljoprivrednicima

Vjeverica je uspješna i u izradi projekata za poljoprivrednike. Potpore razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava u iznosu od po 111.600 kuna iz Mjere 6.3.1. nedavno su odobrene Vesni Blažević, Ivanu Baincu, Slobodanu Radiću, Ivici Španiću, Adamu Grgiću i Martinu Boboševiću. Potpore mladim poljoprivrednicima iz Mjere 6.1.1. u iznosu od po 372.000 kuna dobili su OPG Mario Brkić, Perica Kurbanović i OPG Stjepan Marić. Vjeverica je provodila i elemente vidljivosti za projekt Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture Aglomeracije Županja vrijednog gotovo 77 milijuna kuna, od čega su 71,1 posto nepovratna europska sredstva.


Glas Slavonije

Podjeli

Komentiraj