Živi zid Općine Drenovci – priopćenje za medije

0

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE

Vijećnici Živog zida Općinskog vijeća Drenovci, zatražili su uvid u natječajnu dokumentaciju, zbog sumnje u regularnosti provedenog javnog natječaja.

Nedavno je proveden i zaključen javni natječaj za radno mjesto čistačice, kojega je raspisao i proveo POLJOPRIVREDNO PODUZETNIČKI INKUBATOR DRENOVCI o kojemu su prijavljeni kandidati, koji nisu odabrani, šturo i neuvjerljivo obaviješteni da nisu zadovoljili uvjete natječaja.

Povod za reakciju Općinskih vijećnika koji su u skladu sa Zakonom o pravu na informaciju, zatražili uvid u svu dostupnu dokumentaciju, bio je taj što u službenom dopisu odbijenim kandidatima nije navedena pouka o pravnom lijeku, niti prednosti koje je ostvario odabrani kandidat.

Službeni dopis uprave Poljoprivredno poduzetničkog inkubatora, u kojemu osim obavijesti odbijenim kandidatima, ne navodi razloge i prednosti koje je ostvario/la odabrani, krši osnovna načela koja su potrebna da bi se transparentnost javnog natječaja, bar prividno činila transparentnim..

OPĆINSKI VIJEĆNICI:
Stjepan Pranjić
Tihomir Blažević

U Drenovcima, 17. listopada 2017.


Kontakt: Stjepan Pranjić – 00385 97 627 2461 – stjepan.pranjic89@gmail.com

Podjeli

Komentiraj